Client: Hormatgeria Irissa

Imatge corporativa i de producte.

Direcció creativa: Carola Ribas