Client: Revista 33RPM

Disseny i maquetació de la revista en català dedicada a la música rock, de periodicitat mensual

Direcció creativa: Carola Ribas